KOMİTE ve KURULLAR

EGE KARACİĞER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Prof. Dr. Ulus Salih Akarca Başkan
Prof. Dr. Galip Ersöz 2. Başkan
Prof. Dr. Zeki Karasu Genel Sekreter
Prof. Dr. Fulya Günşar Araştırma Sekreteri ve Sayman
Prof. Dr. Fatih Tekin Üye
 
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Zeki Karasu
Prof. Dr. Fulya Günşar
Prof. Dr. Galip Ersöz
Doç. Dr. İlker Turan